« Prapa

MARRËVESHJE PËR SHKËMBIM TË TË DHËNAVE

 NDËRMJET XXX DHE XXX

Palët e kësaj marrëveshje janë:

  • XXX (I ashtuquajturi furnizuesi) dhe
  • XXX(I ashtuquajturi përdoruesi).

Duke pasur parasysh që  struktura e përbashkët dhe terminologjia e marrëveshjes mund të luajë rol në nxitjen e dispozitave të kompletit të të dhënave hapësinore dhe shërbimeve sipas kushteve  të harmonizuara.

Ndërsa, duhet pasur parasysh që kushtet e kësaj licence gjithmonë duhen të jetë në harmoni me Marrëveshjen për Shkëmbimin e të Dhënave për Rastin e Përdorimit të Projektit Impuls...

SHKARKO MARREVESHJEN