« Prapa

Doracaku për kërkimin e parcelave

Të dhënat nga ofrues të tjerë gjithashtu mund të shfaqen përmes Gjeoportalit. Duke marrë parasysh faktin që ky shërbim është i pari i këtij lloji, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar edhe doracakë të ndryshëm për shfrytëzim të gjeoportalin, ndërsa në vijim do të paraqesim hap pas hapi, shoqëruara me foto, rreth mënyrave për kërkimin e parcelave në Gjeoportal...

Shkarko doracakun për kërkimin e parcelave