« Prapa

Strategjia për Zhvillimin e Infrastrukturës Kombëtare për Informacion Hapësinorë

Informacioni  gjeohapësinorë është  i rëndësishëm. Informacioni lidhur me  hapësirën e lokacionit është me rëndësi. Çdo gjë ndodh diku. Nëse ne mund të kuptojmë më shumë për natyrën e një lokacioni në Tokë, ku  ndodhin gjërat, si dhe ndikimet në njerëz dhe pasuritë në atë lokacion, atëherë ne do të mund të planifikojmë më mirë, ta menaxhojmë rrezikun më mirë dhe t`i përdorim më mirë burimet tona.

 

(SHKAKRO STRATEGJINË)