« Prapa

Doracaku për përdorimin e Gjeoportalit

Gjeoportali funksionon si pika e qasjes në informatat gjeografike të Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) në Internet. Në esencë është një ëeb portal që prezanton informatat nga burime të ndryshme në mënyrë të unifikuar. Përmes Gjeoportalit, përdoruesui ka mundësi të kërkoj dhe lexoj të dhëna të cilat ruhen në bazat e të dhënave të AKK-së. Përdoruesi gjithashtu mund të porosis kopje të informatave. Të dhënat nga ofrues të tjerë gjithashtu mund të shfaqen përmes Gjeoportalit....

Shkarko doracakun për përdorimin e Gjeoportalit